horizontal-scroll

Хибридни инвертори Deye

 • опции за ползване на електроенергия от PV панели, от мрежата, от батерии, а също и от дизелови генератори
 • възможност за 10 години гаранция и сервиз в българия
 • ВКЛЮЧЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ИНВЕРТОРА

стрингови инвертори Deye

конкурентна цена
възможност за 10 години гаранция
сервиз в българия

Богата гама от фотоволтаични панели
от водещи производители:

brands

Ниско и високо волтови Литиеви батерии
LiFePO4 YOLANEES

 • изключително подходящи за хибридни и оф-грид соларни системи
 • пълен мониторинг посредством комуникация с инвертора, или компютърен софтуер
 • Поддържат почти всички предлагани на пазара инвертори

ПРОЕКТИРАНЕ

"Унитраф" предлага пълно инженерно проектиране на Вашата система, използвайки последно поколение софтуер, като
крайният резултат ще бъде проект за PV система,
гарантиращ максимална ефикасност.

АКСЕСОАРИ

Богат набор от конструктивни елементи,
кабели, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА И ПРЕДПАЗИТЕЛИ за ефективната работа на Вашата PV система.

приложения

icon-house

КЪЩИ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ХОТЕЛИ

ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инвестицията в хибридна PV система може да бъде отлична, стига тя да бъде правилно планирана.

За да бъде постигната максимална ефективност на инвестицията във фотоволтаична централа, първата стъпка следва да е направата на детайлен инженерен проект.

Дори малката фотоволтаична централа е своеобразно микро предприятие на Вашият покрив. А за да може едно предприятие да бъде успешно следва да се разработи детайлен инженерен план, който отчита всички дребни детайли и подробности, и който има ясно заложени цели като краен резултат.

При правилно проектиране може да се изведе максимално точен план за разходите по изграждането и поддръжката на цялата система, а от там и оценка за рентабилността на цялата инвестиция.

За това не се колебайте, а се свържете с нас!

invest-heading

контакти:

 • phone +359 66 800318
  +359 899912705
  office@unitraf.bg
  www.unitraf.com
 • address Соколово, Габрово
  5392 България

ХИБРИДНИ ИНВЕРТОРИСТРИНГОВИ ИНВЕРТОРИФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ | СЪХРАНЕНИЕ | ПРОЕКТИРАНЕ | АКСЕСОАРИ

footer-logo